Nadzór Archeologiczny

Nadzór archeologiczny

Nadzór archeologiczny jest nieodłącznym elementem wielu inwestycji budowlanych, zwłaszcza tych realizowanych na terenach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo odnalezienia zabytków archeologicznych. Wszystkie prace ziemne, takie jak kopanie fundamentów, piwnic, przyłączy czy budowa podmurówki ogrodzenia, wymagają nadzoru archeologicznego. Czas trwania nadzoru jest zależny od tempa prac budowlanych i zwykle nie przekracza 1-2 dni. Firma Archeo-Invest Usługi Archeologiczne oferuje profesjonalny nadzór archeologiczny dla inwestorów prywatnych, firm i instytucji, zgodnie z aktualnymi decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nasze usługi gwarantują, że wszelkie potencjalne znaleziska archeologiczne zostaną odpowiednio zabezpieczone i udokumentowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.