Usługi Archeologiczne

Wykopalisko

Archeo-Invest to firma, która łączy pasję do archeologii z profesjonalizmem i doświadczeniem. Nasza oferta skierowana jest zarówno do inwestorów prywatnych, firm, jak i instytucji, które potrzebują wsparcia w zakresie usług archeologicznych. Oferujemy nadzór archeologiczny na każdym etapie budowy, prace wykopaliskowe, pomoc przy uzyskaniu pozwoleń i opinii, a także ekspertyzy i kwerendy archeologiczne. Nasze usługi obejmują również badania geofizyczne, zdjęcia lotnicze oraz pomiary, plany i mapy stanowisk z wykorzystaniem sprzętu GPS. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.

Określenie wymogów Konserwatora Zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków w odniesieniu do inwestycji budowlanych, prowadzonych w obrębie lub pobliżu stanowiska archeologicznego, strefy ochrony konserwatorskiej (archeologicznej) lub terenów wokół obiektów zabytkowych, może nakazać przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, prac wykopaliskowych czy badań powierzchniowych. Określenie rodzaju badań i ich zakresu Konserwator wydaje na wniosek Inwestorów. Oferujemy pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i opinii, również w imieniu Inwestora, w tym: określenie wymagań Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, decyzji zezwalających na prowadzenie badań w formie nadzoru lub badań wykopaliskowych oraz określających warunki konserwatorskie po przeprowadzonych badaniach wykopaliskowych.

Nadzór archeologiczny – jest formą badań archeologicznych, prowadzonych równolegle z budową. W trakcie nadzoru archeolog obserwuje prace ziemne w celu zadokumentowania ewentualnych obiektów archeologicznych. W razie potrzeby archeolog może zatrzymać prace budowlane.  Nadzorem objęte są zwykle roboty prowadzone w ramach inwestycji znajdujące się w pobliżu stanowisk archeologicznych lub w granicach stref ochrony konserwatorskiej. Nadzór archeologiczny trwa zwykle 1-2 dni i zależny jest od tempa prac na budowie. Nadzór może być prowadzony jedynie po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konserwator w przypadku odkrycia pozostałości obiektów archeologicznych, może nakazać jego zmianę na badania wykopaliskowe. Nasza firma prowadzi nadzory archeologiczne dla inwestorów prywatnych, firm oraz instytucji na każdym etapie budowy.

Badania archeologiczne (wykopaliskowe) – poprzedzają one roboty ziemne oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.  Wykopaliska prowadzone są jedynie na obszarze działki, na którym zaplanowano roboty ziemne, również związane tylko z odhumusowaniem. Po zakończeniu badań Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję, określającą warunki konserwatorskie po przeprowadzonych  badaniach. Nasza firma stara się prace wykopaliskowe przeprowadzić szybko, sprawnie i rzetelnie. Posiadamy zgraną i sprawdzoną grupę współpracowników, dzięki której jesteśmy wstanie przeprowadzić prace wykopaliskowe z poszanowaniem czasu i finansów Inwestora. Prace wykopaliskowe prowadzimy na podstawie aktualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Badania powierzchniowe (rozpoznawcze) - to nieinwazyjne prace polegające na rozpoznaniu terenu przyszłej inwestycji. Prace te wykonuje się na zalecenie Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy inwestycjach, obejmujących swoim zasięgiem bardzo duże obszary. Prace te prowadzimy na podstawie odpowiedniej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Kwerendy archiwalne – oferujemy przeprowadzenie kwerendy mającej na celu ustalenie potencjalnego archeologicznego „zagrożenia” dla harmonogramu zaplanowanej inwestycji budowlanej. Analizujemy wszystkie dostępne informacje archiwalne, plany i mapy dotyczące wskazanego obszaru. W wielu przypadkach informacje te pozwalają przez zakupem działki i rozpoczęciem budowy  przygotować Inwestorowi harmonogram budowy bez nieprzewidzianych przerw, spowodowanych odkryciami archeologicznymi. 

Analizy archeozoologiczne – oferujemy wykonanie ekspertyz archeozoologicznych  zwierzęcych szczątków kostnych, odnalezionych w toku prac wykopaliskowych. Analizy dokonuje wykwalifikowany archeozoolog z 20 letnim doświadczeniem. Dysponujemy własną pracownią archeozoologiczną oraz zgromadzonym przez lata materiałem porównawczym. 

Dokumentacja obiektów zabytkowych – oferujemy wykonanie dokumentacji budynków czy obiektów zabytkowych z użyciem fotogrametrii. Wykonujemy także modele 3D.  Zdjęcia lotnicze: pełen zakres usług. Pomiary, plany stanowisk tworzone z wykorzystaniem sprzętu GPS.